April 2008

O ZLATÉM ROUNU

16. april 2008 at 20:32 ♣ REFERÁTY atd.
O ZLATÉM ROUNU
Kdysi žil v Řecku král, který se oženil s krásnou bohyní. Měli spolu dvě děti - Frixose a Hellénu. Mohli být rádi že mají tak ohromné štěstí. Královi se ale zachtělo po větším. Proto bohyni vyhnal a znovu se oženil. Byla to zlá macecha, která také měla dva syny. Nechtěla aby se o bohatství které zdědí po králi dělili její děti s dětmi krále. Stále vymýšlela jak se frixose a Hellény zbavit.
Jednou svolala všechny ženy z vesnice a poradila jim jak zdvojnásobit úrodu. ,,Když zrna před setbou opražíte, dvojnásobnou úrodu mít budete" - tak zněl její výrok. Ženy ji poslechly ale příští rok rostl na poli pouze plevel a bodláčí. Na zemi upadl hlad. Královna poradila králi ať vyšle posla do delfské věštírny. Posla ale za nepřítomnosti krále uplatila a řekla mu že dostane dvojnásobek, když bude následovat pokyny, které mu řekla. Jeden z pokynů byl do Delfu vůbec nedorazit. Posel se tedy toulal po lesích a až přišl čas návratu, vrátil se zpět. Dle dalšího královnina pokynu oznámil, že hladomor zmizí teprve tehdy až dostane oběti - Frixose a Hellénu. Král nerad, ale pod nátlakem hladovějících obyvatel svolil.
Když nastal den obětování, děti již stály před oltářem, snesl se na zem zlatý beran. Maminčin hlas řekl dětem ať se nebojí a na berana nastoupí. Děti tedy nastoupili. Frixos varoval Hellénu ať se nedívá dolů, ale Helléna ho neposlechla a dolů se podívala. Ruce se jí smekly a spadla do moře, kde se za ní vlny zavřely.
Frixos doletěl až do země krále Áíétésa. Tam mu Frixos celý svůj život převyprávěl. Áíétés byl ohromen zlatým beranem. Frixos řekl, že berana obětuje Diovi, ale rouno z berana Áíétésovi dá. Král byl darem poctěn. Přibil ho do háje zesvěceného Áreovi.
Králova dcera Míde z podsvětí přivolala strážce zlatého rouna - velkého ještěra s dračím hřbetem a plamennou tlamou. Nikdo zlaté rouno nedobil.
Frixos se šťastně oženil a zemřel.
Pověst o zlatém rounu dobyla celý svět.

ŘÍMSKÉ LEGIE, ARMÁDA

16. april 2008 at 15:52 ♣ ŘECKO, EGYPT . . .

ŘÍMSKÉ LEGIE

 • základ armády (1 legie - 3 - 6000 mužů)
SYMBOLY LEGIONÁŘŮ
tábory - přechodné
- trvalé
Tábory byly vždy postaveny stejným způsobem (z některých vznikají do budoucnosti města)

ARMÁDA

ZBRANĚ :
 • kopí
 • píky
 • meč (gladius)
 • štít
Výzbroj a výstroj si vojáci pořizovali na vlastní náklady.

Založení Říma ,obyvatelstvo Říma

16. april 2008 at 14:02 ♣ ŘECKO, EGYPT . . .

ZALOŽENÍ ŘÍMA

Řím byl podle pověsti založen roku 753 př. n. l. , bratry Rémusem a Rómulusem. Některé písemné prameny ovšem dokazují, že byl Řím založen již dávno před bratry Etrusky.

OBYVATELSTVO ŘÍMA

PATRICIOVÉ
 • potomci původních rodů
 • mohou pracovat v úřadech
 • patří jim veškerá půda
PLEBEJOVÉ
 • potomci přistěhovalců
 • nemohou pracovat jako úředníci
 • povinná vojenská služba
SPOR - mezi PATRICII a PLEBEJI
Úřad pro Plebejce - TRIBUN LIDU s právem VETA = ,,zakazuji"

MAKEDONIE

16. april 2008 at 13:58 ♣ ŘECKO, EGYPT . . .

Makedonie

ŘÍŠE ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO
 • severně od Řecka
 • král - vojevůdce ,soudce ,kněz
 • FILIP II. - otec Alexandra
 • Alexandr nejdříve pronikl do Malé Asie - Peršané měli převahu, ale poraženi
 • dál táhl do Egypta, založil město Alexandrie
 • zamířil do nitra Persie
 • chtěl ovládnout Indii - hl. m. Babylon
 • PO SMRTI ALEXANDRA SE ŽÍŠE ROZPADLA